Groep 7

Vanaf groep 7 van de basisschool maken leerlingen kennis met de Engelse taal. Leerlingen moeten ook presentaties kunnen maken. Het is noodzakelijk snel te kunnen typen, wil de leerling de focus volledig op de inhoud van deze presentaties of Engelse teksten kunnen leggen. Zo hoeft een leerling de aandacht niet bij het toetsenbord te houden, maar kan hij of zij zich volledig op de opdracht richten. DuckWise, een samenwerking van Sanoma en The Walt Disney Company, biedt met DuckTypen de oplossing voor leerlingen uit groep 7 die niet blind kunnen typen.

Met DuckTypen leren leerlingen uit groep 7 spelenderwijs blind typen. Blind typen is niet het enige doel van de cursus: DuckTypen streeft ook naar een goede lichaamshouding tijdens het typen en een efficiënte manier van werken.

Voordelen DuckTypen voor groep 7

Het maken van Engelse teksten en het samenstellen van presentaties kosten een leerling veel tijd, zeker als deze telkens moet zoeken naar de juiste toetsen. Blind typen zorgt dat de focus op de inhoud ligt. Dit levert een betere concentratie op en zorgt zo voor meer en beter werk.

Daarnaast draagt DuckTypen bij aan een goede lichaamshouding van de leerling. Zoeken naar de juiste toetsen gaat namelijk vaak gepaard met een voorover gebogen houding. Een dergelijke, slechte houding kan later rugklachten veroorzaken.

De cursus van DuckTypen bevat een combinatie van spelletjes en leeroefeningen, waarbij de leerling steeds wordt begeleid door meester Warbol. De spelletjes motiveren de leerlingen door te gaan.

Leerlingen uit groep 7 volgen

Als leerkracht van groep 7 kunt u op het speciale dashboard de voortgang van uw leerlingen volgen. In het speciale docentendashboard ziet u waar de leerling zich in de cursus bevindt, welke scores hij of zij heeft behaald en met hoeveel aanslagen per minuut de leerling al kan typen. Zo kunt u leerlingen tijdig aansturen als u ontevreden bent over de prestaties.