Leren blind typen

Blind typen is om verschillende redenen aan te raden. Het is zeker niet saai om te leren! Met DuckTypen leert de cursist blind typen, waarbij leeroefeningen worden afgewisseld door leuke spelletjes. Het doel van de cursus is niet alleen blind typen; DuckTypen streeft ook naar een goede lichaamshouding tijdens het typen.

Blind leren typen met DuckTypen

Betere schoolprestaties

Wanneer een kind blind typt, hoeft hij of zij de aandacht minder op het toetsenbord te richten. Er hoeft immers niet steeds gezocht te worden naar de juiste toetsen. Het kind kan de aandacht volledig richten op de schoolopdracht en op het zoeken en vinden van informatie. Dit bevordert de kwaliteit van zijn of haar werk, en levert uiteindelijk betere resultaten op!

Lichaamshouding

Blind typen is niet het enige doel van DuckTypen. Een goede lichaamshouding tijdens het typen is erg belangrijk. Als een kind voortdurend naar de juiste toetsen moet zoeken, zit hij of zij hierbij meer voorover gebogen.Een dergelijke, slechte houding kan later rugklachten veroorzaken. Door de juiste houding aan te leren kunt u dit voorkomen.

Sneller leren

Blind typen zorgt ook voor een verhoogde concentratie. Een kind richt zich namelijk volledig op de opdracht en minder op het toetsenbord, waardoor hij of zij de stof sneller opneemt. Dit resulteert in betere cijfers. Zeker in de latere groepen van de basisschool en tijdens de middelbare schooljaren is de computer onmisbaar.

Spelenderwijs leren

DuckTypen blijft leuk en motiverend door de afwisseling van leeroefeningen en aantrekkelijke spelletjes. Tijdens de leeroefeningen krijgt de cursist duidelijke uitleg van Meester Warbol.